Irlandia

Irlandia od końca XVI wieku dzielona była na 4 prowincje oraz 32 hrabstwa, niektóre z nich już nie istnieją, a 6 innych weszło w skład Irlandii Północnej, odrębnej prowincji Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Od 1937 roku oficjalną nazwą Państwa jest Éire  (irl.) oraz Ireland (ang.) . Używanie tej nazwy miało na celu podkreślanie integralności wyspy, jak i państwa Irlandii Północnej jako jednego organizmu.  W roku 1973 Irlandia weszła w skład Unii Europejskiej. Tak jak w UK panuje tu ruch lewostronny i podobieństwa na tym się kończą. Irlandczycy to bardzo pogodny, rozśpiewany naród, który swoje talenty lubi rozwijać wieczorami w pubach popijając piwem, którym szczycą się na całym świecie – Guiness, są też największymi konsumentami tego trunku na świecie. Co ciekawe święto Halloween również ma swój początek w tym kraju, kiedyś nazywało się Samhain, wyemigrowało na grunty USA i zmienione powróciło do Europy.

Zielona Wyspa to kraj, gdzie panuje demokracja parlamentarna, a wszelkie prawa i uchwały ustalane są w zgodzie z konstytucją. Na terenie Irlandii wszystkie zasady Unii Europejskiej mają moc prawną. Dzięki temu otwarły się możliwości emigracji zarobkowej dla obywateli Unii.

Od XX wieku liczba emigrantów z Polski systematycznie wzrastała, a największy boom zaobserwowano po 2004 roku, głównym celem była emigracja zarobkowa. Wg danych statystycznych w roku 2009 liczba osób starających się o PPS – Personal Public Service Number przekroczyła 90 tysięcy osób na rok.  Natomiast ogólnie liczba obywateli z Polski przekroczyła 300 tysięcy. Ponieważ etyka pracy naszych rodaków jest na najwyższym poziomie, jesteśmy tam postrzegani w pozytywnym świetle.  Napływ emigrantów miał też dobre znaczenie dla gospodarki Wyspy. Natomiast obecnie tak jak w większości krajów panuje kryzys gospodarczy. Niektórzy dali Irlandii druga szanse, inni wrócili, inni jeszcze przenieśli się do innych krajów.

Rozpoczęcie pracy w Irlandii wiąże się z nabyciem wspomnianego nr PPS, aby go otrzymać należy udać się do pobliskiego Wydziału Spraw Społecznych i Rodziny. Po około 2 tygodniach otrzymuje się listownie informację o nadaniu tego numeru. Każdy kto rozpoczyna pracę w Irlandii, za którą otrzymuje regularne wynagrodzenie automatycznie posiada umowę o pracę. Nie jest ważne czy jest ona sporządzona na piśmie czy nie. W przypadku zatrudnienia uchwały ustalone poprzez Izbę Reprezentantów Irlandzkiego Parlamentu gwarantują pewne prawa pracownikowi. Chociażby takie jak prawo do urlopu. Chociaż kontrakt nie musi być sporządzona w formie pisemnej, niektóre jej aspekty powinny zostać spisane tj.: dane pracodawcy i pracownika, rodzaj pracy, czas rozpoczęcie i zakończenia pracy (w przypadku umowy na czas określony). Ponieważ każdy w momencie podjęcia pracy jest objęty umową o pracę wyróżnia się umowę na czas określony oraz zatrudnienie dorywcze. Ten drugi typ zatrudnienia ma miejsce wówczas, gdy pracownik będący w stanie oczekiwania zostaje wezwany do pracy w momencie, gdy zaistnieje taka potrzeba. W przypadku umowy na czas określony może również pojawić się forma umowy zlecenie. W Irlandii nie mogą pracować dzieci poniżej 16 roku życia. Każda umowa może posiadać okres próbny.  Stawka minimalna w Irlandii to 8.65 euro za godzinę, przy czym kształtuje się to od sektora zatrudnienia. W gastronomii czy budowlance stawki kształtują się na poziomie 16 euro. Dlatego też tak chętnie wybierane są zawody właśnie w tych sektorach.

Od wykonywanej pracy zostają potrącane podatki w ramach programu PAYE, czyli Pay As You Earn. Pracodawca odprowadza kwotę podatku od wynagrodzenia i wpłaca ją do odpowiedniego urzędu skarbowego. Należy się upewnić zawsze, czy zostaje odprowadzona odpowiednia kwota, aby nie wystąpiła niedopłata. Jeżeli nie pracowaliśmy pełnego roku podatkowego, bądź podatek został naliczony z nadwyżką możemy starać się o jego zwrot z Inland Revenue. Rok podatkowy w Irlandii trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Możemy złożyć deklarację za rok bieżący pod warunkiem, że nie wrócimy już w danym roku do pracy. W celu złożenia deklaracji niezbędne jest posiadanie p 45 lub p 60 od pracodawcy oraz nr PPS. Jeżeli nie otrzymałeś wyżej wymienionych dokumentów dopytaj o nie swojego pracodawcę. P 45 powinno zostać wydane po zakończeniu pracy w danym roku podatkowym, a P 60 wystawiane jest na zakończenie roku podatkowego. Każdego roku ustalane są w urzędzie kwoty wolne od podatku, dzięki czemu cały odprowadzony podatek może zostać nam zwrócony. Rozliczenia z urzędem irlandzkim można dokonać do 4 lat wstecz.

Osoby, które świadczą na terenie Irlandii działalność, mogą także starać się o zwrot poniesionych kosztów za pracę, wówczas do zeznania należy dołączyć zaświadczenie o pobraniu podatku – Relevant Contracts Tax Deduction Certificates RCTDC. Jeżeli prowadzisz działalność  na terenie Polski ale usługi wykonujesz również w Irlandii, należy te zyski bądź ewentualne starty rozliczyć.

Pojawiają się co chwile nowe informacje o utworzeniu nowych miejsc pracy oraz o możliwości wymiany studenckiej. Warto skorzystać, choćby na próbę z wyjazdu do Irlandii. Mimo, że pogoda tam bywa kapryśna, przez większość czasu pada to widoki zielonych zakątków potrafią wiele wynagrodzić, a i po pracy można oczekiwać na zwrot z urzędu.